Morten Schaumann

“Det er mig der hjælper med teknisk og procesmæssig implementering af systemer og arbejdsgange”

Morten Schaumann
GDPR-implementeringsspecialist og DPO
DPO-uddannet, CDPSE, CISA og ITIL v4 Certificeret
Medlem af Danmarks DPO-forening og ISACA
mos@unitas.consulting M: +45 30 11 27 87
CISA

Jeg har gennemført en lang række GDPR-implementeringer i samarbejde med Jacob over de seneste år. Arbejdsfordelingen er typisk, at jeg tager mig af den mere tekniske og procesmæssige implementering.

Processer og dokumentation

Som iværksætter af flere omgange i flere brancher, har gjort mig i stand til at kende til et utal af arbejdsprocesser, ligesom mit virke som konsulent i over 20 år i en lang række af landets mellemstore og store virksomheder, har gjort mig i stand til at sætte mig ind i de enkelte virksomheder og deres arbejdsgange hurtigt. Dokumentationen heraf ligger derfor lige for og helt naturligt, da jeg også besidder en naturlig interesse for struktur, processer og et godt udført skrivearbejde.

Al dokumentation kan leveres på dansk eller engelsk efter eget valg.

Teknik

Teknisk er det primært Microsoft produkter og services, som jeg har bred erfaring med. Mange øvrige produkter, services og tekniker har jeg også godt kendskab til.

Typisk afholder jeg workshops med teknikere, arkitekter og øvrige beslutningstagere, hvor jeg fortæller omkring hvilke regler der gør sig gældende fx med hensyn til kryptering, slettepolitik eller logning. Herefter følger en rådgivning om hvordan man praktisk kan implementere disse tekniker samt sikre at de går hånd-i-hånd med retningslinjer for den gældende type af compliance herunder GDPR.