Emil M. Birch

“Det er mig, der hjælper jer med den praktiske del af it-sikkerheden. Det skal være let og ligetil, så jeres arbejde ikke hindres. ”

Emil Mouridtsen Birch
IT-sikkerhedskonsulent
emb@unitas.consulting M: +45 51 86 68 84

IT-sikkerhed
Mange regelsæt dikterer i dag, at I skal behandle informationer, herunder personoplysninger, sikkert. Det skal teknisk trykprøves og det skal også dokumenteres.

Men dokumentation er ikke meget værd uden reel styr på it-sikkerheden. Det er her jeg kommer ind i billedet, for jeg kan hjælpe jer med det praktiske på en måde, så det ikke gør jeres hverdag med it mere besværlig.

Min arbejdsmetode kan typisk inddeles i 3 skridt:

  1. Vi vælger det rette analyseværktøj ud fra jeres behov, herunder eksempelvis CIS Controls (tidligere CIS 20), der giver jer en kvalitativ måling på den faktuelle sikkerhed.
  2. Vi gennemgår resultaterne og lægger en slagplan, der passer med det eller de regler, der sætter rammerne for jeres it-sikkerhed.
  3. Jeg hjælper jer med at holde jeres complianceniveau oppe via en serviceaftale eller ad hoc alt efter jeres behov.

Pentest af interne og eksterne netværk med kvalitativ og brugbar rapportering med anbefalinger for forbedring af sikkerhed er også mig.