DPO-as-a-Service

Med en DPO-as-a-Serviceaftale får du og din organisation jeres egen erfarne DPO tilknyttet.

DPO’ens rolle tilpasses med jer. Hvis I ønsker det, kan DPO’en således varetage alle aspekter af rollen samt de nærliggende opgaver såsom rapportering, auditering, indkøb af nye systemer og konfiguration af it-sikkerhed samt endelig planlægning af beredskab.

DPO’en kan trække på hale Unitas’ organisation, så I blot skal spille bolden ét sted hen, så havner den i mål.

DPO-as-a-Service kan stå alene, eller den kan være en udvidelse af Unitas Compliance-as-a-Serviceaftale, hvor Unitas varetager driften af din GDPR-complianceorganisation. Læs mere her, hvis du er interesseret i en samlet complianceservice.

Om DPO – databeskyttelsesrådgiveren

Efter databeskyttelsesforordningen er der visse typer af private virksomheder, der skal have en DPO / Databeskyttelsesrådgiver (DPO). For offentlige organisationer er det dog obligatorisk at udpege en DPO.

Efterlevelse af GDPR er ledelsens ansvar i sidste ende. Og netop derfor træner en DPO fra Unitas også løbende virksomhedens ledelse i forståelse for det ansvar, de har. Vi gør således en dyd ud af at sikre, at hele organisationen kommer med ombord, så vi undgår siloer, da databeskyttelse og efterlevelse er aktiviteter, der går på tværs af afdelinger.

Oversigt over aftalte aktiviteter

Nedenstående skema viser hvilke opgaver, der kan indgås aftale om. De aftalte opgaver er Unitas ansvarlig for at planlægge, gennemføre og dokumentere efter nærmere aftale med jer.

Aftalt indhold og frekvens i enkel oversigt
NB! Det er muligt, at der er indledende aktiviteter, som muligvis skal udføres helt eller delvist – alt efter hvad der relevant – i forbindelse med, serviceaftalens ikrafttræden eller kort tid derefter.

Kapacitet

I perioder med ferie, sygdom eller andet, hvor der er behov for DPO’en, sørger vi for stille en kvalificeret reserve til rådighed. Typisk vil der være tale om en anden af Unitas’ medarbejdere, der kender jer næsten ligeså godt som jeres faste DPO.

Økonomi

Prisen er bestemt af flere faktorer – ikke mindst er det relevant, hvordan jeres it er sat teknisk og organisatorisk sammen, og hvor jeres modenhedsniveau ligger. Men prisen er i alle tilfælde markedssvarende og ofte lavere end hos de store huse. Hvis du vil have kvalitet, erfaring og kloge løsninger, så kontakt os for mere information og et konkret tilbud.