Erik Kragh Dalskov

“Teknisk indsigt og bredt kendskab til processer, standarder og deres implentering”

Erik Kragh Dalskov
Compliance & IT security specialist
CISA certificeret
ekd@unitas.consulting M: +45 30 11 23 41

CISA

Jeg har gennem mange år arbejdet med forskellige aspekter af sikkerhed og compliance, både teknisk og organisatorisk.

Processer og dokumentation

Med baggrund i arbejde for leverandører til forsvars-, sundheds- og finanssektoren har jeg et bredt kendskab til relevante standarder og lovgivninger og hvordan overholdelse af disse kan understøttes både af organisatoriske processer og tekniske løsninger. Med afsæt i adskillige års erfaring fra IT afdelinger i blandt andet en stor international virksomhed har jeg et godt kendskab til hvordan mange tekniske løsninger fungerer og optimeres. Sammenholdt med erfaring fra gennemførsel af en ISO27001-certificering samt GDPR implementering giver det mig en god ballast til at hjælpe kunder med at sikre overholdelsen af GDPR eller andre IT sikkerhedsstandarder.

Al dokumentation kan leveres på dansk eller engelsk efter eget valg.

Standarder og lovgivning

Kendskabet til forskellige ISO standarder som ISO9001 og ISO27001 giver et solidt fundament for hvordan tekniske og organisatoriske foranstaltninger sikrer overholdelse af GDPR og andre relevante lovgivninger. Min erfaring med gennemførsel af både ISO-certificeringer og GDPR-implementeringer giver et stærkt fundament for en pragmatisk og letforståelig implementering af compliance på persondata området, men også for andre regulerede fagområder.