DPO-as-a-Service

Med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) kommer også kravet om, at offentlige myndigheder og visse virksomheder, der primært arbejder med personoplysninger, skal udpege en databeskyttelsesrådgiver/Data Protection Officer (DPO).

Der gælder blandt andet et krav om, at denne person ikke kan være den øverste IT-ansvarlige eller øverste HR-ansvarlige i en organisationen.

Databeskyttelsesrådgiverens rolle er at rådgive og bistå, så organisationen løbende efterlever reglerne. Opgaven rummer således mange aspekter, herunder blandt andet rådgivning om eller udførelse af dataflowanalyse, dataklassificering, indkøb af it-services (udarbejdelse af kravspecifikation), risikovurdering, ledelsesrapportering, awarenesstræning, opdatering af skrevne politikker, processer og instruktioner samt sikring af den nødvendige dokumentation for efterlevelse af disse.

Endelig vil det være naturligt, at databeskyttelsesrådgiveren samarbejder tæt med en eventuel ekstern part, der skal undersøge og rapportere om, hvorvidt reglerne efterleves.

Alt efter type af virksomhed kan der ofte selv med 500 eller 1.000 ansatte ikke retfærdiggøres at ansætte en databeskyttelsesrådgiver på fuld tid. I stedet kan det give mening at indgå en aftale med UNITAS om at varetage DPO-rollen.

Ud fra en liste over opgaver aftaler vi frekvens, og hvem der er ansvarlig for udførelse af den pågældende aktivitet. UNITAS har herefter til opgave med faste intervaller at bistå og kontrollere om virksomheden reelt efterlever reglerne samt de interne politikker, processer og instrukser. Vi kommer også som en naturlig del af servicen med forslag til, hvordan ellers komplekse problemstillinger løses på en enklere måde uden at gå på kompromis.

Fordelene er mange; uvildig dokumentation og ansvaret for udførelsen af DPO-opgaven er outsourcet, og du får adgang til seneste viden om databeskyttelse samt du begrænser det interne ressourceforbrug.

Kontakt os for at høre mere om en aftale om DPO-as-a-Service, hvor UNITAS er den aktive part.

Så kommer der styr på tingene, og du får mere tid til din forretning.